Cesta, jak pozitivně ovlivnit své zdraví,
ducha i tělo....

Fitness centrum - novinky, akce

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY

S platností od 1.2.2018 do odvolání se otevírací doba našeho centra mění takto:

PO – PA 16.00 – 20.00
SO – NE zavřeno

Děkujeme za pochopení.

Pravidla chování ve fitness

Buďme ohleduplní k sobě navzájem..

Fitness sál a cardio zóna jsou v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Poslední možnost vstupu je ve 20,15 h.

Vstup na sportoviště je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném oblečení, které je určeno ke sportování.

K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna, samostatná pro muže a ženy. Odkládání oblečení a jiných větších věcí, např. batohů či kabel, je mimo prostor šatny zakázáno.

V celém prostoru Fitness centra & Body care studia, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

Cvičenci v prostorách fitness sálu a cardio zóny používají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před použitím vždy přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji neprodleně nahlásit obsluze na recepci. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.

Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a jiného vybavení je přísně zakázáno.

Činky, osy činek a další kovové předměty nesmí být odkládány na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.

Na koženkové potahy laviček a posilovacích strojů je zakázáno stoupat v obuvi.

Při cvičení musí být používán ručník. Každý cvičenec si tím chrání své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu. Po cvičení ve fitness sálu a cardio zóně je každý cvičenec povinen otřít svůj stroj od potu, který při jeho cvičení zůstal na stroji. K otření stroje je v cardio zóně k dispozici desinfekce a papírový ručník.

Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své určené místo. Po ukončení cvičení je vraťte na toto místo.

Cvičenec přítomný ve fitness sálu a cardio zóně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.

U náročných či nebezpečných cviků je vždy nutná dopomoc druhé osoby.

Návštěvníci fitness sálu a cardio zóny užívají prostory posilovny pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách posilovny a cardio sálu.

VÍCE K TÉMATU Fitness:

O fitness
Fitness bar
Kineziotaping
Nabídka
Naši klienti
Pravidla chování ve fitness
Tělocvična
TRX
Osobní pulsmetry POLAR
Vybavení
Ceník